Voorwaarden en aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden van Stichting “Het Eibernest”,

ARTIKEL 1

 • Diensten In dit reglement wordt gesproken over verhuur van het evenementen terrein “Het Eibernest”. KVKnr63599406. Hoofdvestiging aan de Hogebrug 3, 5757 RS te Liessel.
 • Definities in dit reglement wordt gesproken over voorwaarden, deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, leveringen en gelden voor iedere bezoeker, deelnemer, klant, cliënt, vrijwilliger, begeleider etc.

ARTIKEL 2

 • Toepasselijkheid Met het betreden van ons terrein verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Stichting “Het Eibernest”. De stichting behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 3

 • Het Eibernest is een seizoensgebonden evenementen terrein. Geopend van 1 mei tot 1 oktober. Buiten deze tijden heeft gast/bezoeker geen toegang tot het terrein, tenzij met speciale toestemming.

ARTIKEL 4

 • Aansprakelijkheid Stichting “Het Eibernest” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ziektes, ongevallen en/of schade van de bezoeker/gast
 • Aansprakelijkheid gast Iedere gast/bezoeker dient in het bezit te zijn van een degelijke WA verzekering en verklaart zich, onafhankelijk van eventuele uitkering door deze verzekering aansprakelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door hemzelf of door hem uitgenodigde ( rechts) personen aan onze eigendommen of aan die van derden. Aansprakelijkheid van klant/bezoeker geldt zowel voor het gehuurde als voor alle overige op ons terrein aanwezige voorzieningen waarvan klant en/of zijn gasten met of zonder onze toestemming gebruik maken dan wel zich in of op bevinden, voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van deze algemene voorwaarden, begaan door klant/gast of degenen die hem vergezellen, alsmede schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof, en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
 • Aansprakelijkheid ten gevolge van activiteiten Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de een of andere activiteit op of rondom het evenementen terrein “Het Eibernest” kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De gast/bezoeker vrijwaart  stichting “Het Eibernest” voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.
 • Aansprakelijkheid Stichting “Het Eibernest” De beheerders en/of leden van de stichting ”Het Eibernest” kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of diefstal op ons terrein, aan door klant of zijn gasten meegebrachte eigendommen met inbegrip van schade aan enig vervoermiddel, en onder diens toezicht staande dieren.

ARTIKEL 5

 • Kamperen, gast/bezoeker neemt een eigen tent of caravan mee en plaatst die in overleg op het evenementen terrein “Het Eibernest”.
 • Gast /bezoeker kan een Mongoolse tent ( ger/yurt) huren.
 • Gast/bezoeker kan het terrein of een gedeelte van het terrein huren voor activiteiten. De activiteiten passen binnen het kader en de doelstelling van Stichting ‘Het Eibernest”.
 • De huurprijs wordt vooraf overeengekomen. Betaling kan geschieden per bank of contant. Bankrekening NL42TRIO 0338586997 tnv Het Eibernest, ovv naam en verblijfsdatum.
 • Regelement gebruikers/gasten/bezoekers die het terrein betreden.
 • Vooraf moet een van de leden van de stichting “Het Eibernest” op de hoogte zijn van de bezoeker zijn/haar komst.
 • Het maken van geluidshinder is verboden
 • Gebruik van de buiten-keuken is toegestaan op eigen risico.
 • Gast/bezoeker dient het terrein/de buiten-keuken/ het toiletgebouw netjes achter te laten.
 • Afval wordt gescheiden, er staan aparte bakken.
 • Beschadiging van bomen en of planten is ten strengste verboden.
 • Graven op het terrein is verboden.
 • Kampvuur maken mag in overleg, op de daarvoor aanwezige vuurplaats.
 • Honden/huisdieren zijn wel toegestaan, bij onbehoorlijk gedrag moeten de huisdieren aan de lijn.
 • Bezoekers/gasten dienen op de hoogte te zijn van het risico op de ziekte van lyme overgebracht door besmette teken.
 • Door het zwemmen in natuurwater bestaat er een kans op de ziekte van Weil. Advies is niet te zwemmen met wondjes en het water niet te drinken. Bij griepklachten melden bij de dokter dat je in natuurwater gezwommen hebt.
 • Betalingsverplichting Wanneer een gast/bezoeker zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de stichting “Het Eibernest” zich het recht de gast/bezoeker toegang tot het terrein te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Opzeggen Reservering is definitief als de betaling binnen is. Opzeggen kan tot 48 uur voor aanvangsdatum
 • Annulering  Mocht door omstandigheden door de stichting “Het Eibernest” de gemaakte huur afspraak/boeking worden geannuleerd dan zal gekeken worden naar een andere datum. Of het vooraf afgesproken bedrag wordt vergoed. De stichting” Het Eibernest is hierin bepalend voor de aangeboden oplossing.
 • dit reglement wordt gesproken over voorwaarden, deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, leveringen en gelden voor iedere bezoeker, deelnemer, klant, cliënt, vrijwilliger, begeleider etc.