Wat is permacultuur

Het Eibernest vind permacultuur heel belangrijk. Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. Permacultuur is een samenvoeging van de woorden permanente agricultuur en permanente cultuur. Met permacultuur maak je een tuin met behulp van natuurlijke principes. Een permacultuursysteem wordt zo ontworpen dat het de veerkracht heeft van een natuurlijk ecosysteem.
Een permacultuursysteem kan verschillende functies hebben voor de mens. De belangrijkste functies zijn voedselvoorziening, schoon water, het vormen van een plezierige omgeving, het produceren van bouwmaterialen en het afbreken van bepaalde afvalstoffen. Je ontwerpt letterlijk de natuur om je heen. Wat architectuur is voor het ontwerpen van huizen en andere gebouwen is permacultuur voor het ontwerpen van tuinen en het groen van hele woonwijken.